Uppe på en höjd ligger en nybyggd kyrkobyggnad i nationalromantisk stil i rött tegel och med ett högt torn. Intill syns flerfamiljshus av sten, men också ett kvarter med låga plåtskjul.
Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Engelbrektskyrkan sedd från Kungstensgatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad