Foto

Skällnoravägen österut vid kvarteren Klarskinnet och Köttkvarnen i Åkeshov småstugeområde