Foto

Karlbergsvägen västerut mot kv. Verdandi vid korsningen av Sankt Eriksgatan