Foto

Kyrksjöns norra träskområde i stadsdelen Bromma Kyrka