Foto

Interiör av Adolf Fredriks kyrka, mot ingången. Före restaureringen