Foto
Fotograf: Hertzberg, John. Stockholms stadsmuseum

Stigbergsgatan sedd österut

Uppdaterad