Foto
Fotograf: Löfman, C. P.. Stockholms stadsmuseum

Nationalmuseum och Blasieholmen sett från Skeppsholmen

Uppdaterad