Foto
Fotograf: Jacobsson, Selma. Stockholms stadsmuseum

Nationalmuseum sett från nordväst

Uppdaterad