Foto

Spektens gränd

Spektens gränd österut sedd från Prästgatan. Där gränden tar slut skymtar Börshusets gavel.