Foto
Fotograf: Skoglund, Per (f. 1950). Utrednings- och statistikkontoret

Korsningen Kungsgatan/Sveavägen, sedd från Norra Kungstornet

Uppdaterad