Foto

Stockholmsutställningen 1897. Utställning med järnvägsvagnar i Maskinhallen