Foto

Apparatsal hos Stockholms Allmänna Telefon AB.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

På  svenska telegrambyrån och hos telefonfröknarna / Claës Lundin

På svenska telegrambyrån och hos telefonfröknarna / Claës Lundin

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.