Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stadsmuseet i Stockholm

Carl Larssons väggmålning i Nationalmuseum: "Gustaf Vasas intåg i Stockholm Midsommaraftonen 1523".

Målningen påbörjades 1891 och färdigställdes 1908. Dukarna sattes upp på väggfältet, och den 28 januari, 1908 signerade Larsson sin målning. Olja på duk, 7x14 meter.

Uppdaterad