Foto

Enskede småstugeområde i kvarteret Rödlöken vid Åbogatan under byggnad. Från nordväst