Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stockholms stadsmuseum

Nationalmuseum. Parti av Carl Larssons väggmålning: Gustaf Vasas intåg i Stockholm

Uppdaterad