Fasadbild
Foto

Prins Eugens villa, Waldemarsudde på Södra Djurgården. Södra fasaden.