Fasadbild
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Prins Eugens villa, Waldemarsudde på Södra Djurgården. Södra fasaden.

Uppdaterad