Foto

Östermalmsgatan 15 t.v. vid Stureparken 1. Nuvarande Östermalmsgatan 49