Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholmsutställningen 1897, "Gamla Stockholm"

Under den Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897 byggdes en storskalig modell av 1600-talets Stockholm upp.

Uppdaterad