Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stockholms stadsmuseum

Arbeten för den nya Slussen

Uppdaterad