Foto

Enskede småstugeområde vid Odelsbergsvägen söderut med kvarteren Vinkällaren och Lidret