Foto

Stadsgården. Smuggelsprit från rekordbeslaget vid Sundskär i mars 1930.