Foto

Orkester repeterar inför musikfestival på Djurgården