Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Konstruktionsdelar från Polhems-slussen 1748

Uppdaterad