Foto

Konstruktionsdelar från Polhems-slussen 1748