Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stadsmuseet i Stockholm

Konstruktionsdelar från Polhems-slussen 1748

Uppdaterad