Foto

Vy över Saltsjön mot Stadsgården med Ersta från Skeppsholmen