Foto

En tropp ryska sjömän på väg längs stadsgårdskajen. I bakgrunden ett ryskt krigsfartyg