Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Karl Johansslussen: småbåtar under slussning.

Det är många båtar som är på väg in i Mälaren från Saltsjön. Slussporten har precis börjat öppnats och ombord på båtarna förbereder man sig för att lämna slussen. Många intresserade åskådare har samlats. De följer noga besättningarnas arbete ombord med att hålla fast och bära av mot kajerna och de kringliggande båtarna.

Tittar du noga ser du att det bara är motorbåtar. Skälet till det är att Slussens broar är för låga för segelbåtarnas master. De är liksom alla andra större fartyg hänvisade till Hammarbyleden eller Södertälje kanal. Karl Johanslussen har en konstruktion som passar låga båtar. Här lyfts slussporten i stället för att, vilket är det vanligaste (som i t ex Hammarbyleden eller Södertälje kanal) öppnas som ett par sidohängda slussportar.

Att det bara är träbåtar visar att bilden sannolikt är tagen före början av 1960-talet då plastbåtarna började bli vanliga som fritidsbåtar. I mitten, längst fram ligger även en fullsatt sightseeingbåt som kanske är ute på den klassiska rundturen Under Stockholms broar.

Av skuggorna att döma kan vi se att solen står ganska högt i väster vilket betyder att det är en sen eftermiddag mitt i sommaren. Detta styrks av att många ombord är lättklädda.

I flera av båtarna är det många ombord vilket tyder på att man bara varit ute på en dagsutflykt eller hälsat på ute i Skärgården.

Det kan vara en söndag, detta styrks av åskådarnas prydliga klädsel.Särskilt många båtar var det alltid på söndagen efter midsommarhelgen och den sista dagen av den så kallade industrisemestern i slutet av juli.

Vid Karl Johanslussen var det ofta full rusch på kvällen då hundratals småbåtar vänder hemåt. Slussvakten öppnade porten fyra gånger i timmen.

Hur kan man titta på en bild? Vad kan den berätta? Besök gärna platsen och fundera över de största skillnaderna mellan idag och för femtio år sedan när bilden togs.

Uppdaterad