Foto

Stureplan 3 med Nordiska kompaniets hus under firandet av Oscar II:s 75-årsdag 1904.