Gathörn i regn, Konsumbutik.
Foto

Korsningen Fleminggatan t.h. och Sankt Eriksgatan t.v. sedd mot huset Fleminggatan 85, Sankt Eriksgatan 43