Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stadsmuseet i Stockholm

Gångpassage med kupol under Slussens trafikmaskineri, Blå Bodarna

Uppdaterad