Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stockholms stadsmuseum

Gångpassage med kupol under Slussens trafikmaskineri, Blå Bodarna

Uppdaterad