Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Butikscentrum under Slussmaskineriet. Kapten Thulin - slussbyggnadschefen, pekar ut var butikerna ska placeras

Uppdaterad