Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hotell Kanan med Konsumbutik, Gamla Brogatan 25

Uppdaterad