Foto
Fotograf: Skoglund, Per (f. 1950). Utrednings- och statistikkontoret

Årstafältet-Enskedefältets arbetsområde, Årstalänken till vänster, Ersta Gårdsväg till höger, innan Årstalänken grävdes ner

Uppdaterad