Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Slussenbygget: gatuarbeten mellan Karl Johans Torg och Östra Slussgatan,

Uppdaterad