Foto

Slussenbygget: gatuarbeten mellan Karl Johans Torg och Östra Slussgatan,