Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Slussenbygget: gatuarbeten mellan Karl Johans Torg och Östra Slussgatan,

Uppdaterad