Foto

Brandövning på Johannes brandstation

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brandhjälm med skyddshuva.

Brandhjälm med skyddshuva.