Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stadsmuseet i Stockholm

Motiv från Slussen i kvällsbelysning. Vy mot söder. Blå Bodarna med Stockholms-Tidningens och Aftonbladets depeschbyrå

Uppdaterad