Interiörbild från en skräddarverkstad
Bildkonst
Konstnär: Martin, Johan Fredrik (1755-1816). Stadsmuseet i Stockholm

Tailleur de village - En sockenskräddare i sin verkstad

Konstnär: Martin, Johan Fredrik
Material och teknik: Akvatint
Underlag: Papper
Mått i mm: 181x217

Johan Fredrik Martin var bror till Elias Martin. Han utbildade sig till kopparstickare i England och utförde grafiska blad efter målningar av brodern men även av andra konstnärer som Pehr Hilleström.

Åren 1784-87 gjorde Johan Fredrik Martin flera resor i Sverige för att teckna utsikter. 1797 utgav han samlingen Utsigter öfver Stockholm, utförda med etsade konturer, vilka han sedan färglade med akvarell. Dessa sålde han flitigt.

Stadsmuseet har ett flertal av Johan Fredrik Martins akvarellerade etsningar.

Uppdaterad