Interiörbild från en skomakarverkstad
Bildkonst
Konstnär: Martin, Johan Fredrik (1755-1816). Stadsmuseet i Stockholm

Cordonnier de village - En sockenskomakare

Konstnär: Martin, Johan Fredrik
Material och teknik: Akvatint
Underlag: Papper
Mått i mm: 180x219

Johan Fredrik Martin var bror till Elias Martin. Han utbildade sig till kopparstickare i England och utförde grafiska blad efter målningar av brodern men även av andra konstnärer som Pehr Hilleström.

Uppdaterad