Foto

Badande barn i plaskdammen i Vårflodsparken, Enskede småstugeområde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Annons för småstugor från 1934

Annons för småstugor från 1934