Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Badande barn i plaskdammen i Vårflodsparken, Enskede småstugeområde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad