Text

Rapportbok vid tredje polisvaktdistriktet (Kungsholmen)

Innehåller rapporter över stora och små händelser inom vaktdistriktet.