Foto

Djurgårdsfärjorna Djurgården 6 och Djurgården 2 utanför Skeppsholmen