Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Motorbåtar i väntan på slussning på Saltsjösidan av Karl Johansslussen

Uppdaterad