Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Motorbåtar i väntan på slussning på Saltsjösidan av Karl Johansslussen

Uppdaterad