En man läser tidningen på en parkbänk. Funkishus i bakgrunden. Anlagda rabatter med planteringar och träd.
Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Tessinparken med husen längs dess östra sida

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad