Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Västra Slussgatan 1904-05, kvarteret Achilles i bakgrunden

Uppdaterad