Foto
Fotograf: Wiklund. Stadsmuseet i Stockholm

Lundagatan 41

Detta är Fru H. Rings bostad år 1920.

Uppdaterad