Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Prästgårdsgatan österut från Pilgränd

Uppdaterad