En stor folkmassa på Gustav Adolfs torg och kanoner som skjuter salut
Bildkonst
Konstnär: Desprez, Louis Jean (1743-1804). Stadsmuseet i Stockholm

Gustav Adolfs torg. Gustav IV Adolfs hemmarsch genom staden efter en trupprevy på Ladugårdsgärde

Konstnär: Desprez, Louis Jean
Material och teknik: Akvarell
Underlag: Papper
Mått i mm: 550x920

Uppdaterad