Foto

Murning av skorsten, nedre delen vid värmepannan i husbygge i Svedmyras småstugeområde