Foto

Savolaksvägen från Pommerska Gatan mot söder i Enskede småstugeområde