Handritad karta
Karta

Söderström med sluss 1723

"Afteckning, i alle lika med en i stadsingenjörs kontoret förvarad ritning."