Ritning
Arkitekt: Nyström, Axel (1793-1868). Stockholms stadsarkiv

Fasad till nytt fiskarhus med salubodar vid Slussplanstorget

Uppdaterad