Ritning

Fasad till nytt fiskarhus med salubodar vid Slussplanstorget